Genel Bilgiler

Elektronik Vinyet nedir?

Bu, Elektronik Belge ve Elektronik Belgelendirme Hizmetleri Kanununun 3.Maddesinin 1.Fıkrası uyarınca elektronik bir belgedir. Elektronik Vinyet, Bulgaristan Cumhuriyeti'nde ücretli yol ağanın belirli bir süre kullanılmasına yönelik bir vignette ücreti ödenmesini onaylar. Benzersiz bir kimlik numarasına sahiptir ve aracın plaka numarasını, kayıtlı olduğu ülkeyi, kategorisini, ücretin ödeme tarihini ve geçerlilik süresini içerir.

Geçerli bir elektronik vinyet varlığının kontrolü mobil ve sabit kameralarla plaka numaralarını tespit ederek yapılır.

01 Ocak 2019'dan itibaren, Bulgaristan Cumhuriyeti'nde ücretli yol ağının kullanımı için ödenmiş yol ücretinin varlığını onaylayan tüm otomobiller için elektronik vinyet yürürlüğe girmiştir.

31.01.2019 tarihinden sonra geçerlilik tarihi olan Vinyet çıkartmaları son geçerlilik tarihine kadar geçerli kalır. Vinyet çıkartmalarının elektronik bir vinyet haline dönüştürülmesi isteğe bağlıdır. Kontrol anında, doğru şekilde perfore edilmiş ve ön cama yapıştırılmış, geçerli bir çıkartma sunmak gerekir.

Elektronik vinyet nasıl alınır?

Ücretli geçiş ücreti için elektronik vinyet, taşıtın sahibi veya kullanıcısı ya da yukarıda belirtilen verilere sahip üçüncü taraflarca satın alınabilir.

Kimler elektronik vinyet satın almalı?

Elektronik vinyet, aşağıdaki araç kategorilerinin tümünde mevcut olmalıdır:

 • Kategori 1 (Ağır Vasıtalar)

  Çift dingilli ve üzerinde olan ve teknik olarak izin verilen maksimum 12 ton veya daha fazla kütle sahip ağır vasıtalar, inşaat makineleri, tekerlekli traktörler vs.

 • Kategori 2 (Ağır Vasıtalar ve Ötobüsler)

  Çift dingilli ve/veya üzerinde olan, maksimum 12 tonu geçmeyen kütle sahip ağır vasıtalar ve sürücü koltuğu hariç, sekizden fazla oturma koltuğuna sahip yolcu taşınması için tasarlanmış araçlar (otobüsler);

 • ÖNEMLİ!

  Toplam ağırlığı 3.5 ton ve üstü 12 tona kadar olan ağır vasıtalar, çektikleri römork için aynı kategoriden ek bir elektronik vinyet satın alması gerekmektedir. Sürücü koltuğu dahil 9'dan fazla koltuklu otobüsler, bir römork için ek bir elektronik vinyet ödemekten muaftır.

 • Kategori 3 (Binek Otomobil)

  Aşağıdakiler dahil, teknik olarak izin verilen azami kütle değeri 3,5 tonu geçmeyen araçlar:

  • - En fazla sekiz oturma koltuğuna sahip yolcu taşıması için tasarlanmış araçlar
  • - Mal taşımaya mahsus taşıtlar
  • - Römork dahil olmak üzere yolcu ve mal taşımaya mahsus araçların yanı sıra off-road araçlar da dahil olmak üzere teknik olarak izin verilen 3,5 tonu aşmayan azami kütleye sahip araçlar.
 • ÖNEMLİ! 01.01.2019 tarihinden itibaren, Kategori 3’e dahil binek aracın römork / karavanlı olması ve teknik açıdan toplam izin verilen kütlesi 3,5 tonu aştığında, mal sahibinin / kullanıcının aynı araç kategorisine dahil römorklu araç için ek bir vinyet ödemesi gerekmektedir (Kategori 3).

Elektronik vinyetlerin geçerlilik süreleri nelerdir?

 • - Kategori 1 ve 2 için - Günlük, Haftalık ve Aylık;
 • - Kategori 3 için - Hafta Sonu, Haftalık, Aylık, Üç Aylık, Yıllık.
ÖNEMLİ!

Elektronik vinyetin ilk geçerlilik tarihi, satın alma tarihinden itibaren 30 günden sonra olamaz.

Elektronik vinyet alırken hangi veriler kullanılır?

Elektronik bir vinyet satın alırken, alıcı aracın plaka numarasını, kaydolduğu ülke, kategorisi, emisyon sınıfını (kategori 1 ve 2 için) girer ve geçerlilik süresini seçer.

Mal sahibi, kullanıcı ve / veya üçüncü şahıs - alıcı, aracın plaka numarası, kayıt ülkesi, kategorisi veya vignette ücretinin geçerlilik süresi hakkında yanlış beyan edilmiş verilerden sorumludur. Bu durumda, bilgi yanlış beyan edilmiş verilerle sunulduğundan dolayı ilgili araç için gerekli ücret ödenmemiş sayılır.

ÖNEMLİ!

Yanlış girilen veriler ve aktif E Vinyet durumunda, ödenen miktarlar iade edilmez.

"Çerezler" kullanıyoruz

"Çerezler "Hizmetlerimizi sunmamıza yardım eder.Hizmetlerimizi kullanarak " çerezleri kullanabileceğimizi kabul edersiniz ".

İngilizce